Мерасад он руз, ту низ сарсон шави,

Чамъи моро ту парешон кардаи,
Халкро аз мулк гурезон кардаи .
Хонаи ободи ту, вайрон бод ,
Эй,ки моро хонавайрон кардаи.


Сарвари нест ояти бехиради ,
Пас чаро ту касби султон кардаи.
Шоиронро ту ба зиндон кардаи ,
Фозилон хар су ба хичрон кардаи.
Рахму шафкат нест дар кирдори ту,
Модаронро бас ту нолон кардаи ,
Чохилию котили дар мазхабат,
Окилон аз бех яксон кардаи.
Миллати точикро, Эй Ахриман ,
Туъмаи Заххоки морон кардаи.
Дар таборат нест чу фазли одами ,
Говро маснадсаворон кардаи .
Ди ба дашти Дангара бузбон буди,
Холиё майли хиёбон кардаи .
Ин хиёбон маскану чои ту нест,
Ту хаме сайри биёбон кардаи ,
Чун биёбон маскани ачдоди туст,
Пас чаро ру суи бустон кардаи ?
Бог чун харгиз макони хор нест ,
Богро хори мугелон кардаи .
Хиради ту хиради султони нест,
Лек бар сар точи султон кардаи .
«Кори хар буз нест хирман куфтан »,
Иштибох дар рузгорон кардаи .
Аз замин то осмон донанд ,ки ту ,
Тарк аз даргохи Яздон кардаи .
Сарварон буданд ,оянду раванд ,
Кас накард ин сон,ки вайрон кардаи .
Мерасад он руз, ту низ сарсон шави,
Чунки миллатро парешон кардаи .
Гар ту пиндори, зи насли одами,
Пас чаро таклиди шайтон кардаи?
Аз кудумат мулки мо вайрона гашт,
Точикистонро ту зулмон кардаи.
Пойтахти точиконро ин замон ,
Маскани мангити туркон кардаи .
Хоки зарринаш туву ачдоди ту ,
Бесамар , пуршуразорон кардаи .
Файзро аз мамлакат баркандаи ,
Бенавоёнро хазорон кардаи,
Туркнажодо! Турктози то ба кай?
Коре аз Махмуди туркон кардаи .
Ранч доди шоири озодаро ,
Бе ватан, бе рузгорон кардаи .
Хар касе к-имруз монд андар ватан ,
Бенавову бе мадорон кардаи .
Дод аз чаври туву ачдоди ту ,
Миллати моро харосон кардаи .
Вой аз дасти туву авлоди ту ,
Рузгоронро шабистон кардаи.
Вожгун бод тахту точу бахти ту,
Эй, ки катли сад хазорон кардаи .
Сарнагун бод номи туву Оли ту .
Эй,ки мулкро мотамистон кардаи .
Ворахон ин сарвариву довари ,
Кош, к- охир азми хокдон кардаи .
Хоки бобо , Дангара дар интизор ,
Рав ба коре к-аз азал, он кардаи.
Чун бихохи лаззати ин зиндаги ,
Калбро бояд зи имон кардаи .
Нафрати Хак бар туву бар Оли ту,
Эй, ки касд бар Точикистон кардаи .

Javob berish

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Изменить )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Изменить )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Изменить )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Изменить )

Connecting to %s

%d bloggers like this: