Дар торнигористони точик чи хабар?

Бознашр аз «Як дарвеш»

Соли гузашта дар рузе чун имруз Точвар расман аз гардонандагии торнигори Андеша даст кашид ва лагоми умури онро ба Рустами Субхонй супурд. Дар огоз тасаввур бар ин буд, ки Андешаи азизи мо пас аз чалби он хама дустдор андак-андак ба кухулат хохад гароид ва махфили гарми мо сард хохад шуд. Як намунаи он дидгохи маъюсонаи Як Дарвеш дар хамон руз буд.

Як соли гузашта ин нигаронихоро бартараф кард. Андеша имруз хам чушандатарин майдони бахси интернетист. Афзоиши таъаххудоти корй боъис шуда, ки натавонам дар бахсхои он ширкат дошта бошам, аммо мурури тунди он бахсхо рохи муносибест барои санчидани набзи андешахои ичтимоъию сиёсй ба вижа дар миёни чавононе, ки ёро ё тавоноии андешидан доранд.

Дар ин муддат торнигористони точик доман густард ва аъзои тозае вориди арсаи он шуданд. Торнигори Салими Аюбзод бехтарин намунаи як торнигори шахсист, ки ховии мушохидоти бикр, хотироти талху ширин ва тахлилхои хондании як рузноманигори саршинос аст ва бедиранг хонандагони худро дар торона ёфт. Шояд ин икдом дигар рузноманигоронро низ ташвик кунад, ки дар сахнаи бозу озоди Интернет ба дур аз махдудиятхое, ки дар дафтархои коришон доранд, чавлон бизананд.

Дар паи он торнигори Мардикорнома зухур кард, ки дар навъи худ бехамтост ва шояд нахустин ёдворапардозии як мардикори точик дар торона бошад. Умед аст, ки доманаи корбарони он низ тавсеъа ёбад.

Ва тозатарин торномае, ки хабари гушоишашро аз «Торнигори Салими Аюбзод» гирифтам, веблоги хушноми Акбар Турсон аст – «Мурги самандар». Зохиран ин донишманди баноми гариби точик касд дорад пас аз солхо сукут дар арсахои хамагонии Точикистон самандарвор аз зери хокистар берун ояд ва дубора лаб ба гуфтан бигушояд. Як Дарвеш дар ин росто барои устод комгорй мехохад.

Дар зарфи як соли гузашта «Футболи Точикистон» ба бехтарин мачаллаи футболи кишвар табдил шуд. Ба гунае, ки такрибан хамаи руйдодхои майдони футболи Точикистон ва мухимтарин бозихои байнулмилалиро метавон аз тарики он дунбол кард.

Нуктаи манфие, ки таи 12 мохи ахир мушохида кардам, сукути бисёре аз торнигорхои точикист, ки дар гузашта бисёр фаъъол буданд. Хайф аст, ки ба торнигорхои хуби «Ойина»-хо, «Садои механпараст», «Шахриёристон», «Чоми Чам», «Эроншахр», «Сухансаро», «Ватандор» ва гайра сар бизанем ва бетуша таркашон кунем. Медонам, ки дустон пуркоранд. Аммо шояд бехтар аст, ки веблогнависиро хам чузъе аз хамон корхоямон бидонем, то ба ташаккули журнолисми шахрвандй ва бунёди як чомеъаи шахрвандй дар Точикистон мусоъидат кунем.

One Response

 1. Шахрвандони Чумхурии Точикистон , ки дар ягонаги халки Точикистонро ташкил медихад!
  Ин паём ба калбу хиради хар кадоми Шумо равона карда шудааст.
  Хизби Сосиал-демократи Точикистон (ХСДТ) – ин хизби шахрвандони новобаста аз чинсияту дин ва миллияту фаркиятхои дигар озоду мустакил ва дар шаъну хукукхои худ баробархукуки кишваре мебошад, ки
  ВАТАНИ ЯГОНАИ БО НОМИ ТОЧИКИСТОН ДОРАНДУ
  НОМИ ЯГОНАИ ПУРИФТИХОРИ ТОЧИКИСТОНИ
  Агар ту шахрванди озоду мустакил ва бо дигарон баробаре ба номи пурифтихори Точикистони ва дорои Ватани ягона хасти ё мехохи хамингуна боши, пас ХСДТ хизби туст!
  ХСДТ ба халки Точикистон, ба шахрвандони кишвар рохи алтернативии Сосиал-демократии тараккиётро пешниход мекунад, ки асоси онро ташкил медиханд:
  – Хадафи асоси – ташаккули Точикистони Сосиал-демократи бо давлатдории Хукукбунёд ва чомиаи шахрвандии бар принсипхои озоди, баробари, хамраъйи ва адолати ичтимои бунёдёфта;
  – Андешаи асоси – адолати ичтимои ва давлати ичтимои, иктисоди, ки дар он одамони аз чихати ичтимои химоятшуда зиндаги мекунанд ва дар назди конуну суд баробаранд;
  – Субъекти асоси – инсон ва шахрванди аз чихати ичтимои, иктисоди ва сиёси озоду дорои маърифати фарханги, ки бе он на чомиаи шахрванди ва на давлати кави вучуд дорад;
  – Омили асоси – ташаккули кишри миёнаи дар низоми ичтимои бартаре, ки асоси кобили зист будани чомеа аст;
  – Сармояи асоси – неруи инсониву зехние, ки бояд мавриди талаб карор гирифта шуда ва барояш шароити мусоид фарохам шудааст;
  – Акидаи асоск – демократия шарти асосии рушд, на натичаи он мебошад, яъне, бе демократия рушди одилонаи иxтимои имконнопазир аст, зеро махз демократия нерухои созандаро озод мекунад, тахаюлро илхом мебахшад, ба дигаргуниву навоварихои барои тараккиёти иктисоди ва харгуна рушди зарур мусоидат мекунад.
  Ва баръакс. Рушди иктисоди бидуни демократия ин беадолатии ичтимои, коррупсия ва тафаккури мутлакгарост.
  Хулоса, ХСДТ – ин хизби демократияи ичтимои ва давлати ичтимои дар доираи чомиаи ичтимоиву фархангии шахрвандист, ки арзандаи хотираи таърихии мо мебошад.
  Мо мутмаинем, ки Хукуки асосии инсон ва чомиа ин дастрасии баробару озодона ба имконот буда, ва маънои асосии вахдати милли, табаъияти сидкии аклонист, ки бар имконоти баробару рушди озоди хар фард, оила, кавму миллат ва ниходхои чомиаи шахрванди асос ёфтааст.
  Махз барои хамин хам шиори ХСДТ «Хирад, Адолат, Тараккиёт» мебошад.
  Бо хамин паём мо бо камоли ифтихор эълом мекунем:
  ХСДТ хизби шахрвандонест, ки якчояву бидуни тарсу харос барои адолати ичтимоиву авлавияти конун ва рохи тараккиёти Сосиал-демократии Точикистон мубориза мебаранд.
  Мо аз мухолифат ба худ ва ё аз карор гирифтан дар мухолифат ба хокимият харос надорем. ХСДТ хамеша тарафдори мухолифати созанда мебошад.
  Ва махз барои хамин хам онхое, ки аз принсипхои демокративу авлавияти конун ва эхтиромгузори ба хукуки инсону адолати ичтимои дуранд, аз мо метарсанд ва моро сиёх мекунанду махдуд месозанд.
  Мо аллакай хаштуним хазорем, ки дар катори мо зиёда аз 80 доктор ва номзадхои илм мавчуд буда 75% аъзохои мо чавонони то 35 сола мебошанд.
  Дар охир гуфтанием, ки имруз узви Хизби Сотсиал-демократ будан, матонат талаб мекунад ва аъзо будан шараф аст. Мо ояндаи Ватани дустоштаамон, ки Точикистон ном дорад хастем!

Javob berish

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Изменить )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Изменить )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Изменить )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Изменить )

Connecting to %s

%d bloggers like this: