Марсияи зоду буми Ватан

Шоири сахтсухане ба мо ин номаро фиристод, вале дареғ, шояд нотамом аст ва шарҳи вожагони душворро ҳам замима накардааст. Аммо интизори номаи баъдии ӯ хоҳем монд.

Аё шоҳ, Раҳмони тиннатсиёҳ,
Зи дасти ту будаст миллат табоҳ.

Ба зулму таъаддӣ расидӣ ба тахт,
Худоё, бияндозаш з-ин тахт рахт.

Маро меҳанам Тоҷикистон будӣ,
Ба айёми ту торикистон шудӣ.

Чунин тоҷики номдори ҷалил,
Ба даврони ту гашт хору залил.

Буд ў бар меҳону кеҳон сарбаланд,
Зи нодониву ҷаҳли ту мустаманд.

Ки фармуд Фирдавсии номвар,
Шаҳонро бибоястӣ султон падар.

Туро чун падар хокпоше бувад,
Ки ин марз худ пош-поше бувад.

Агар з-оли Раҳмон ҳикоят кунам,
Ҳазорон-ҳазор ман шикоят кунам.

Ту гуфтӣ маро нест андар ҷаҳон,
Ба ҷуз хоҳару додари меҳрубон.

Трактору шухмист худ додарам,
Баҳойиму кўҳ шеваи хоҳарам

Кунун он ҳақирони узлатнишин,
Нишастанд бар тахти Тоҷикзамин.

Касе гар бихоҳад расад бар мақом,
Зи Нуриддин* гирад дуою салом.

Ба таъзиму такрими гавдўшзан* ,
Камарбастагонанд дар анҷуман!

Яке бар писар худ арўс хоста,
Ба тахту сарир он ҷулус хоста.

Ҳасан* толиби Тоҷикистон шудаст,
Зи ёрони ту мулк вайрон шудаст.

Касе гар бувад сифла, эй бебасар,
Аз ў одамият таваққӯъ мабар.

Бад-ў дод гар соқии давр ҷом,
Масофат гузин з-ўй, эй некном.

Чӣ хуш гуфт Фирдавсии нуршед:
«Ба нокас мадоред чашми умед».

Гурўҳе, ки ўро қарибаш буданд,
Ба давлат расидан ҳабибаш буданд.

Яке Сангаки ҷонии* номдор,
Дигар Файзалӣ буд он хунхор.

Ба якбор дуро ба хунҳо кашид,
Ки пинҳон бимонад рози палид.

Дар ақсои олам Хоҷа* дарбадар
Ба гетӣ шудандӣ Чолҳо* хокбасар.

Ба сарҳанг Маҳмуд* , ки будаш лаҷуҷ
Масофе бикард, ба ў кард хуруҷ.

Ба Ёқубу Ғаффор раҳме накард,
Ки ёрон-ш буданд андар набард.

Кунун сўи Бинӣ* нишон мегирад,
Зарур гар биёяд синон мегирад.

Агарчӣ Имом ном бурдаш падар,
Аз ў ҷуз табоҳӣ наояд ба сар.

Маро з-оли Раҳмони тороҷгар,
Ба ёд омад Заҳҳоки бедодгар.

Агар мор х(ва)рд мағзу хомўш гашт,
Халоиқ биосоид чун дўш гашт.

Вале аждар-Раҳмон з-он хонадон,
Худоё, амонам бидеҳ, ал-амон!

Агар дўши Заҳҳок ду мор дошт,
Ки тоҷик ҳазор аждаҳо бор дошт.

Ки дар козибӣ ўст яктои даҳр,
Макун бовар асло, Худорост қаҳр.

Ба Қуръону Қонун қасам ёд кард,
Ба ҳифзи Ватан қисса бунёд кард.

Фаросат намоям зи ҳар порааш,
Муқаддас бидонам, ки ҳар борааш.

Саранҷом к-ин козиби хокпош,
Ба савганди худ чун накардӣ талош.

Тиҷорат намудаст бар мулки Чин,
Ҳазорон-ҳазоре ҷарибам* замин.

Ба қирғизу ўзбек, ки он ҷофурўш,
Нишастаст дар сўҳбати гарм дўш.

Ки марзи дигарро ба яғмо диҳад,
Басо ганҷро дар Свис* ҷо диҳад.

Дар ин марзи ҷаҳле ку бинишварӣ?
Ҳикоят набошад зи донишварӣ.

Заған ҷогузини ҳазорон шудаст,
Ватан зери пои сутурон шудаст.

Ба майдони мардӣ-самандоварӣ,
Харонро расидаст худ сарварӣ.

Гадо ҷипсавору ҳақир арҷманд,
Туро нест рўъё, ҳақиқат писанд.

Зи аъмоли ин дастаи бепадар,
Шуда духтарон руспӣ* , доманбасар.

Зи модар мапурс, ў гадойӣ кунад,
Ки ҷояш расад бевафойӣ кунад.

Зи имону ислом ҳарфе мазан,
Насоро, калимӣ шуда марду зан.

Набандед умед бар ҷавонони ў,
Шаробистанду яке зиштхў.

Ҳақиру сарафкандаву ломакон,
Ҳазорон-ҳазораш андар ҷаҳон.

Ба муздурӣ омўхт кардӣ варо,
Равони ғуломист қурбат маро.

Дуруст гуфт Саъдии ширинсухан
Ҳамон маҳфилорои ҳар анҷуман:

«Раёсат ба дасти касони хатост,
Ки аз дасташон дастҳо суи Худост».

Ба рўъё фурў рафта будам шабе,
Ки Сомонишаҳ дида ман бо табе.

Ба ҷуръат намудам аз ў ин суол:
Туро, эй шаҳаншоҳ, инак чӣ ҳол?

Кашид навҳаю гуфт: эй ҷони ҷон!
Шағолон расида ба тахти ялон!

Маро з-ин Ватан нанг ояд, ки нанг,
Ки завлонаҳое ба пойи паланг.

Ба ин мулки Сомонӣ сомон нест,
Бузургони вайро, ки имон нест.

Ду-се додхудо* ҳарфи миллат заданд,
Ба фарҳангу таърих иллат заданд.

Се қисмат забонро кунад нобакор,
Ки худ моми таърих дар сўгвор.

Гар ине, чаро ном аз ман барӣ!?
Ки бегонаро нест меросбарӣ!

Туро ҳам кунун ҷадди дигар сазост,
Ки кас бо ту будан барояш ҷазост.

Бирав дар бари шоҳ Маҳмуд* бош,
Ки шояд расӣ ту ба «мақсуд», кош.

Дар ин мулки яздонии Ориё,
Тасаллут намудаст кину риё.

Зи теғи шаҳи ҷобири рўзгор,
Қатил* гашта як иддае номдор.

Набишнидаам ҳеҷ давру замон,
Ки теғе задандӣ ба донишварон.

Ҳаромзодагонанд гирду бараш,
Хабисанд, оҳарманон* ёвараш.

Ба ўзбек камар бастае, иддае,
Ба гардан ниҳода зи рус шаддае.

Гурўҳе ба Саббоҳ* дилбастагон
Ба назр бурда он хиттаи Ориён*.

Ҳама ҳокашонанд* андар сарир,
Фурўмоя гардӣ ту низ ногузир.

Саросар бигаштам дар ин сарзамин,
Надидам хирадманд шодон яқин.

Ки сойил* буван(д) шаҳриёрони ў,
Ғарибанд худ ҳамдиёрони ў.

Бибояд варо Сойилистон гузошт,
Набояд, ки ном Тоҷикистон гузошт.

Агар кор ин, шоҳи даврон ҳамон,
Мусибат қариб аст, ё ал-амон!

Ҳаросе надорад гурусна зи шер,
Сипоҳе, ки ояд зи болову зер.__

10 Responses

 1. a piece of fair entertainment
  excellent

 2. Hudovand madadgori in sher navis .

 3. Шеърест баланд ҳам аз ноҳияи фунуни шеъри ва ҳам ба чиҳати мазмун.
  Худо сарояндаашро воломақрм гардонад!

 4. Класс!!!!!

 5. Вокеан даъвои баъзе доирахо дар мавриди иваз намудани Суруди милли чон дорад. Ман ин шеърро хамчун чойгузини «Диёри арчманди мо…» пешниход менамоям.

 6. Hamaash durust ast lekin, Brave Biyoed ba surudi milli chaqqa nameshavem, surudi milli ori az hama guna khatogihost!!!

 7. МИД РФ осудил Таджикистан за критику Дмитрия Медведева
  10:01 29.01.2009

  Посол Таджикистана в Москве Абдулмаджид Достиев во вторник вечером был вызван в МИД РФ на беседу по поводу ноты таджикского внешнеполитического ведомства, направленной 28 января в ответ на заявления президента РФ Дмитрия Медведева во время его визита в Узбекистан. Об этом утром в четверг пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в таджикском посольстве.
  Как сообщает издание, послу, в частности, указали на неприемлемость подобных действий в рамках отношений между двумя странами, а также напомнили, что любые комментарии высказываний первых лиц иностранного государства не соответствуют дипломатической этике. Тем более, подчеркнули в беседе с Достиевым представители российского МИДа, заявление президента Медведева не было направлено против Таджикистана.

  Напомним, поводом для недовольства таджикской стороны, выразившегося в ноте МИДа Таджикистана, послужили высказывания Медведева, в которых он указал на необходимость учитывать интересы всех соседних государств Центральной Азии при строительстве гидроэнергетических станций в регионе. Президент РФ также подчеркнул, что в случае нарушения этого правила Россия откажется от участия в подобных проектах.

  Таджикская сторона восприняла слова Медведева как лоббирование интересов соседнего Узбекистана, где в тот момент с визитом и находился российский президент. В МИДе Таджикистана, в частности, тогда удивлялись «несоответствию выступления Медведева в Ташкенте и его заявления, сделанного в ходе визита в Душанбе».

  Источник – Лента.Ру
  Постоянный адрес статьи – http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1233212460

 8. Мегуянд, ки ЭШР хамин шеърро зери лаб замзама мекунад.

 9. ахсант бародари азиз ахсант.
  худованд ёру мадагорат бошад. вале аз ин щеърхо зиедтар шавад. хонда лаззат бибарем. барои рахмон и компания ин шеърхо хеч таъсире намерасонад. пусташон аз пусти хар аст.

 10. Ач,оиб

Javob berish

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Изменить )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Изменить )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Изменить )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Изменить )

Connecting to %s

%d bloggers like this: