Омада мохи озмоиш, оромиш, омурзиш ва осоиш

Мохи рамазон фазилатхое дорад. Пеш аз хама ба мо собит мегардонад, ки нафси инсонй чандон аждаре нест, ки тамоми умр, истеъдод ва талоши худро дар итоъати он карор дод. Кас метавонад, ба хамон андаке, ки Худованд фиристодааст, каноат кунад ва хотири нафс виждону имони худро ба тичорат наандозад.

Фазилатхои ин сахнаи бахшоишу омурзиш ва ругардонй аз модиёте руоварй ба маънавиёт зиёд аст. Кумак кунед, то чое ки метавонем, бартарихои мохи муборакро дар зери ин акс барои аксарият ва абадият мусаббат гардонем.